Ai ai ai ai São bento me chama

Ai ai ai ai São bento me chama

Ai ai ai ai O São bento me chama

Ai ai ai ai

São bento me quer

Ai ai ai ai

Pra jogar capoeira

Ai ai ai ai

O meu mestre me chama

Ai ai ai ai

O meu mestre chamou

 

Piosenka zaczyna się 1:50