Sai sai sai

Sai sai sai

Sai sai sai Boa noite meu Senhor

Sai sai sai

Boa noite meu Senhor

Sai sai sai

O meu senhor e delicencia

Sai sai sai

e como vai como passo

Sai sai sai

Boa noite meu senhor

Sai sai sai